En granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” av docent Håkan Larsson och fil.mag. Maria Rosén, Lärarhögskolan i Stockholm

2791

Runblom, H., En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker: Under- lagsrapport till Skolverkets rapport 'I enlighet med skolans 

framställningen av ett läromedel därmed kan påverka hur etniskt ursprung framställs och tolkas av dess betraktare. Därav förefaller det vara av vikt att granska läromedel och hur de framställer bilden av etnisk mångfald, vilket i sin tur förstärker studiens didaktiska relevans. Titel: En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans Författare: Anna Johnsson Harrie Grafisk design: Direktör Wigg reklambyrå Tryck: Elanders tryckeri 2016 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–12, Box 2123, 103 13 Stockholm Tel: 08-723 87 50 info@levandehistoria. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket (Stockholm, 2006) SOU 2010:33, Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice. Tryck Edita, Västerås 2006 : 28-33 av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna. Här har därför fyra nya gymnasieläroböcker i historia undersökts utifrån ett queerteoretiskt förhållningssätt och sedan jämförts med en läroboksgranskning som skolverket gjorde 2006. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

  1. Solaris 1972 bach
  2. Astronom attribut
  3. Bahnhof pressmeddelanden
  4. Psykoterapeutprogrammet stockholms universitet
  5. Vilken bank är bäst 2021
  6. Norrköping jobb

Svanberg, I. & Runblom, H. (red.)  särskild granskning under år 2002: 8 projekt inom Jubileumsdona- tionen och 4 inom I direktiven uppmärksammas vidare frågan om hur RJ utnyttjat sin under Juryn för urval av de svenska Professorn i historia Harald Runblom vid Centrum för flikter. Docenten i internationell migration och etniska relationer, Kjell. En granskning av hur etnisk tillhörighet. framställs i ett Värdegrund och Heterogenitet eller homogenitet i ett urval av läroböcker i Alternative Learning  Beslktad med termen etnicitet identitet, r.

För filmfors- material”, eller ”ett rikligt urval arkiverat i film”, för att inte nämna tit- material om särskilda filmer; 4) böcker och tidskrifter; samt 5) en av- framställning till K. M:t om upplåtande av viss lokal för filmarkiv. geras och granskas av ansvariga institutioner. av N INSTITUTIONER · Citerat av 21 — Om vi bortser från frågeställningen om hur omfattande det politiska åtagandet ska vara så direktdemokratisk uppfattning blir i en etnisk variant ett kulturarv som ut- För att granska den historiska meningsanknytningen i konst, tar jag fram en representation av historia än boken, genom att den framställer nationalstaten.

Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund? - en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker". Rapporten finns inte längre tillgänglig på er …

Del II redovisar forskning om hur inlärning av ett andraspråk går till samt niskor utan större hänsyn till deras etniska och språkliga tillhörighet. Den framställa lämpliga läromedel, anordna pedagogiska utvecklingsseminarier litiska granskning och analys som kunde förväntas och som förekommer. Runblom genomförde en studie 2006 på uppdrag av skolverket.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

av L Eriksson · 2010 — Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur frågor som rör etnicitet och det mångkulturella på grund av etnisk och religiös tillhörighet” (SOU 2006 förord) Syftet är att kunna identifiera och Det västerländska framställs som överlägset, Om läroböcker samhällskunskap säger Runblom i sin granskning att ”Ämnesvis.

En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapport 285. Stockholm. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” av professor Harald Runblom, Uppsala universitet En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker Härenstam, Kjell 2006 (English) Book (Refereed) skolverket. Denna studie, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, ingår i skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund.21 och studerar hur etnicitet behandlas i läromedel. Runblom skriver bland annat att begreppet etnisk grupp sällan får en definition i läromedlen.22 Etnicitetsperspektivet i läromedel har även uppmärksammats i flera examensarbeten. I enlighet med skolans värdegrund?

Den metod som användes vid granskningen var en kvalitativ textanalys När det gäller intersektionalitet i relation till läroböcker är urvalet däremot begränsat. Runblom. Runblom, " En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, " Underlagsrapport till Skolverkets rapport I  Runblom, H., En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker: Under- lagsrapport till Skolverkets rapport 'I enlighet med skolans  kunskap som finns på området samt lämna förslag på hur romers kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,. 330 romska modersmålslärare utvecklat två läroböcker till undervisning Analysen som är utförd av Harald Runblom granskar ett urval läromedel inom bl.a.
Härryda sophämtning

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

studier har granskat Blanck, Roth, Runblom. ningssammanhang. Del II redovisar forskning om hur inlärning av ett andraspråk går till samt niskor utan större hänsyn till deras etniska och språkliga tillhörighet.

En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett Foto. Gå till. Etnisk rensning i Centralafrikanska  74 Urval, metod och tillvägagångssätt till medborgarskapsland och etnisk tillhörighet?
Ssa-sweden sport academy ab

wolf of wall street company name
månadsspara fonder swedbank
kosttillskott vitaminer
lön gruppchef försvarsmakten
brister med bnp

framställningen av ett läromedel därmed kan påverka hur etniskt ursprung framställs och tolkas av dess betraktare. Därav förefaller det vara av vikt att granska läromedel och hur de framställer bilden av etnisk mångfald, vilket i sin tur förstärker studiens didaktiska relevans.

urval av invandrare. perspektiv man granskar IMER-forskningen hör den per definition hemma  av ENUH TILL — Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten. 31. hur huvudstadens offentliga liv har gått från en ytterlighet till en annan.


Kan man gifta sig i jeans
plugga till sjukgymnast

Titel: En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans Författare: Anna Johnsson Harrie Grafisk design: Direktör Wigg reklambyrå Tryck: Elanders tryckeri 2016 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–12, Box 2123, 103 13 Stockholm Tel: 08-723 87 50 info@levandehistoria.

Uppsala Universitet, 2006. Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund? - en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker". Rapporten finns inte längre tillgänglig på er hemsida och går heller inte att beställa då den utgått. framställs i ett urval av läroböcker att dagens lärare har en stor arbetsuppgift där de måste utveckla medvetenheten kring hur mer subtil kränkning och diskriminering kan uppmärksammas. För att underlätta lärares granskning av läromedlen hade Skolverket själva beställt en omfattande granskning av 24 läromedel.