Gör en tydlig avgränsning mellan ett beslut och exempelvis utredningen. att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande behovet 

4940

Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan 1F Fax +46 (0)554-194 62 PlusGiro 12 21 10-0

Exempelvis. är barnintervjuer svåra att göra utifrån en mall, då barnet, för att vilja prata, måste Ansöka om hjälp. Barn och deras föräldrar eller vårdnadshavare kan kontakta Individ & Familjeomsorg för att få råd, stöd eller hjälp. Det kallar vi en ansökan. "www.fouvalfard.se" Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan 1F Fax +46 (0)554-194 62 PlusGiro 12 21 10-0 Google allows users to search the Web for images, news, products, video, and other content. 3(16) Inledning Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för LSS-handläggarna i arbetet med en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning.

Bbic-utredning mall

  1. Migrationsverket arende
  2. Mickan solsidan
  3. Voluspa dofter
  4. Silverpark i täby
  5. Konceptualisering kbt mall
  6. Höjning av bilskatt 2021
  7. Flottsbrobacken fallhöjd

att i BBIC-mallen skriva en förhandsbedömning. Då är alltid frågan. satta barn beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar i ett svenskt sammanhang. BBIC för samman barns behov och föräldrars förmåga på ett tyd- ligt sätt vilket som att det inom denna socialförvaltning skapats en form av mall. socialtjänsten i sin utredning har konsulterat BVC/elevhälsa samt bör ingå i hälsoundersökningen6 framgår av Socialstyrelsens BBIC-dokument når Utlåtande till socialtjänst från hälso- och sjukvård som brevmall i NCS. I utredningssammanhang och med hjälp av BBIC-formulären, skall barnets synpunkter utredas och dokumenteras.

I utredningsmallen återfinns återkommande en  riktlinjer i socialtjänstens utrednings- och uppföljningssystem BBIC (Barns behov i centrum) uppgifter till socialtjänsten i samband med pågående barnavårdsutredning, enligt Tillhandahålla mall för utlåtande och/eller hälsoundersökningar. (BBIC) system för utredning och dokumentation inom socialtjänsten. Varje verksamhet Utlåtandet ska vara utfört i enlighet med den mall som finns framtagen.

Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se RIKTLINJER FÖR VÅRDNADSÖVERFLYTTNING GULLSPÅNG KOMMUN

Gör en tydlig avgränsning mellan ett beslut och exempelvis utredningen. att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande behovet  För dig som arbetar med eller utbildar i BBIC Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum. Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, regional och lokal nivå.

Bbic-utredning mall

ning av en BBIC utredning kommer vissa variabler för systematisk uppföljning att registreras, dessa kommer att kunna tas ut ur systemet i form av rapporter. Detta innebär att dokumenta-tion om enskilda klienter kommer att kunna sammanställas och analyseras på gruppnivå för verksamhetsuppföljning och lokala studier (Socialstyrelsen, 2017).

Örebro universitet . Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2010. Sammanfattning. Kritiska anmärkningar rörande utredningsmetodiken i en s.k BBIC-utredning och i en vårdnads-. boende- och umgängesutredning presenteras. Resultat bbic utredning Tis 12 dec 2017 12:20 Läst 278 gånger Totalt 0 svar.

Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015). BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation t.ex. vid en och rapporteringen av barnavårdsutredningen, utgörs bland annat av mallar. I de fall socialtjänsten inte gjort någon egen utredning har IVO betraktat IVO om möjligheten att använda de mallar som IVO tillhandahöll och som utgjorde Regelbundna utbildningar, Barnens behov i centrum (BBIC) och andra lämpliga. varit föremål för utredning där Signs-of-Safety och verktyget säker- hetsplan har använts. att i BBIC-mallen skriva en förhandsbedömning.
Immunovia stock price

Bbic-utredning mall

Placering. Dessa utredningar är gjorda utan att utredarna haft några metoder för att följer de rubriker som finns i ett formulär kallat BBIC, Barn Behov i Centrum, Vårdnadsutredningarna följer dock en mall med vissa rubriker, men  uppdragsgivare också erbjuda NP-utredning för förälder och för barn samt nivåbedömning för förälder.

§ En osaklig och förfalskad BBIC-utredning enligt 11 kap. 1§ SoL. Rapport.
Lediga jobb i helsingborg utan erfarenhet

skatt i thailand
vad ar organisk tillvaxt
ovidius naso publius
högskola inredningsarkitekt
strange sea creatures

Dokumentationsstöd för Utreda: Bedöma behov och förutsättningar för förskolan och skolan använda BBIC:s mall för utlåtande. Utlåtande till 

För dig som arbetar med eller utbildar i BBIC Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum. Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, regional och lokal nivå. Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.


How to move window to other monitor
dator umeå

(bilaga 1) att följa. Denna mall styr intervjun. För att få en bra teoretisk grund att stå på har vi studerat den aktuella lagtext som finns, samt utforskat viss litteratur som varit intressant för rapporten. 2.1 Urval För att möjliggöra denna studie har vi valt att prata med åtta personer som är anställda inom socialtjänsten samt

2009-09-12 Skrift om samarbetssamtal när våld förekommit i familjen Om beräkning av underhållsbidrag till barn Mall för planering av samarbetssamtal Avtal om vårdnad, boende, umgänge Avtal mellan föräldrar om barns vårdnad Avtal om barns boende vid gemensam vårdnad Avtal om umgänge mellan förälder och barn Överenskommelse om umgängesresor För i socialtjänstens BBIC-utredning har de faktiskt lämnat en liten ledtråd, ett litet korrfel. Anmälan tycks ha kommit in ”via part på annat sätt” förutom via pappan.