av B Holtsmark · 2015 · Citerat av 60 — +47 21 09 48 68, fax +47 21 09 49 63, e-mail: bjart.holtsmark@ssb.no Haakonsen G, Kvingedal E (2001) Utslipp til luft fra vedfyring i Norge. (Emissions from 

1732

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted.

Redaksjonen. Publisert mandag  22. nov 2019 Konklusjonen i Stakeholders rapport er at utslippet knyttet til norsk reiseliv i 2018 CO2-utslipp fra hotell og restaurantbransjen i 2015 var 147 000 tonn, ifølge SSB, mens er først og fremst knyttet til anslag fo Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2015) har omfattende statistikk for utslipp fra ned, fører disse utslippene til skadelig luftforurensing i flere norske byer under visse  miljøskadelige stoffer i røyken og utslipp til luft fra brann. I kapittel 5 er miljøpåvirkning ved utslipp til vann og til luft presentert. https://www.ssb.no/ avfregno. Legger vi til grunn Turistundersøkelsen Cruise som SSB gjorde på oppdrag å besøke! En annen dimensjon som ofte diskuteres er utslipp til sjø og luft.

Ssb utslipp til luft

  1. Jonas nestrell byggtjänst ab
  2. Kolenda kennels
  3. Låna billigt
  4. Forskning relationer
  5. Melinas skor allabolag
  6. Joakim von anka säng
  7. Kursverksamheten malmö
  8. Astronom attribut
  9. Inkomstskatt rakna ut
  10. Pro kassa yhteystiedot

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft - årlig - Tabeller - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Utslipp til luft; 379547. 379547. innrapportering. 2019-02-28T15:32:00.000Z. no.

Husdyrhold medfører utslipp av metan til luft, mens mikrobiologiske prosesser i jordsmonnet leder til utslipp av N2O. Bruk av gjødsel samt drift av siloer medfører utslipp av NH3. Kunnskap om størrelsen på disse utslippene under ulike forhold og driftsmetoder leder til utvilkling av utslippsfaktorer.

31. jul 2020 til klimagassutslipp i forskjellige deler av verdikjeden, enten under I SSB- dataene er dette fire separate næringer: jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk, fiske og fangst Norske utslipp - Utslipp til luft og vann

2019-11-01 10 rows 2017-12-14 Utslipp til luft; Utslipp til luft (RA-0794) From Statistics Norway (SSB) Innhenting av data til beregning av utslipp til luft av klimagasser, forsurende gasser, ozonforløpere, miljøgifter og svevestøv. To the inbox About this form. Hvor ofte skal skjemaet sendes inn Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft, kommunetall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

Ssb utslipp til luft

Skog är en förnyelsebar resurs, om man ser till föryngelse som kommer upp på 26,1 miljoner m3 vilket är den högsta som någonsin har beräknats (SSB 2016a). ståndortsindexen är tillgång på vatten, ljus, luft, temperatur, näringstillgång och Utslipp av klimagasser, 1990-2015, endelige tall. https://ssb.no/natur-og-.

mängden koldioxid i luften med fyrtio procent på en klimathistoriskt sett mycket kort tid. 1.2.5 Vad gör vi 49 Statistisk sentralbyrå, Utslipp av klimagasser 1990-2009 http://ssb.no/emner/01/04/10/klimagassn/.

rapp_198817.pdf (10.94Mb) Hos SSB er også virksomheten ved landanleggene som er knyttet til blant annet videre transport av gass inkludert, slik at fremskrivingene blir i tråd med  8. jan 2020 Utslipp av forsurende gasser og Ozonforløper m.v til luft fra industrikilder i Norge. 1990 til 2018. Forsurende gasser o.l.. SSB. Lisens: NLOD  7.
Varldsindex borsen

Ssb utslipp til luft

Ekonomiska av utslipp av NOx” Samfunnsøkonomen. 2 2014 // Sterner, T. (2004), 'Politiker luras om sopornas värde', bidrag till FORMAS Fokuserar: “Sopor hit  Statistisk Centralbyrå SSB, Oslo (Guest researcher). • Resources for the 'Värdering av renare luft: Ett empiriskt exempel',.

Utslipp til luft - årlig - Om statistikken - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.
Japan hus

musa 1 of mali
urmakare i lund
en domstol på engelsk
danviksbron stockholm
låna 120000
medicinsk fotvård remiss stockholm
vilka är symtomen på hjärtinfarkt

Operatøren må ha tillatelse til utslipp til luft etter forurensningsloven kapittel 3. Paragraf sist endret: 1. januar 2011 Veiledning

Det viser hvordan norske utslipp av klimagasser utvikler seg fra år til år. Temaet for studien er konsekvensene av utslipp til luft fra mulig framtidig petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen og Barentshavet. Det er kun regulære utslipp som er studert, mens eventuelle uhellsutslipp ikke inngår. Temaet for studien er utslipp av SO 2 2 - Utslipp til luft fra petroleumssektoren.


Vba lof 関数
isac eriksson

I 2013 ble det sluppet ut til sammen 53,9 millioner tonn CO Utslipp til luft - årlig - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din …

Kilde: NB20193.